Seviye ölçümü nedir ve seviye ölçüm çeşitleri nelerdir?

 
 

Seviye ölçümü sıvı seviyesinin bir ölçümüdür, yükseklik ölçüsüne bir tanktaki sıvı seviyesi gibi seviye denir. Bir süreçte seviye ölçümü çok önemlidir, bu nedenle seviye ölçümü yaparak sürecin güvenli olduğundan emin olabiliriz. Seviye ölçümü yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya seviye olarak sınıflandırılır, yukarıdan aşağıya ölçüm sızıntıya duyarlı değildir veya daha az sızıntı süreci olarak kabul edilebilir. Yukarıdan aşağıya ölçüm, sıvı ile temas edebilir veya bazen temas etmezken, aşağıdan yukarıya ölçüm, proses sıvısı ile temas eder. Seviye ölçümü sadece sıvılar için yapılmaz, gazların ve katıların seviyesini ölçmek için de kullanılır.

 

Seviye ölçme aletleri gaz veya sıvının seviyesini ölçmek için uygundur ve uygulamaya göre doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilir. Bir seviye ölçüm cihazı, sıvının seviyesini gösteren bir gösterge görevi görecek ve bu bilgi AC sinyalleri şeklinde taşınacak ve bu kontrol amaçlı yapılmıştır. Seviye şalterleri, sıvının ayar noktasına göre yüksek veya düşük seviyede olup olmadığını izler.

Farklı seviye ölçüm türleri nelerdir?

Veri çizgisi nedir?

Bir referans çizgisi, seviye ölçümünde sıfır noktaları olarak kabul edilebilir, ölçümün referans alındığı noktadır.

Doğrudan ve dolaylı seviye ölçümü nedir?

Direkt seviye ölçümü kolay bir işlemdir, bu ölçüm akışkan hareketleri, şamandıralar ve termal özellikler gibi fiziksel prensiplere dayalıdır, bu kategori altında birçok seviye ölçümü vardır ve bunlar hafif gaz, şamandıra ile çalışan, seviye çubuğu, daldırma çubukları, ve kurşun hatları. Yani temel olarak doğrudan seviye ölçümü, arayüzün konumunu tanımlayarak yapılır ve ölçülen malzemenin yoğunluğu bir kısıtlama değildir.

Dolaylı seviye ölçümü, hacim gibi diğer büyüklükler ölçülerek yapılır. Dolayısıyla bu yöntem, basınç, ağırlık veya sıcaklık gibi diğer bazı parametreleri belirleyerek seviyeyi ölçer. Bu yüzden farklı malzemelerin ölçümünü yapmak için kullanılamaz, bunu yapmamız gerekiyorsa korozif bir faktör kullanmamız gerekir veya cihazın yeniden kalibrasyonu yapılmalıdır.

Uygulamalarımız için seviye enstrümanı nasıl seçilir ?

Farklı seviye enstrümanları vardır ve hepsi farklı bir prensipte çalışır. Bu nedenle basınç, sıcaklık, ortam vb. proses parametrelerine göre seviye ölçüm cihazını seçmemiz gerekiyor. Uygulamalarımız için seviye ölçüm cihazı seçerken bazı faktörleri de göz önünde bulundurmalıyız ve bunlar

 • Tankın açık veya kapalı olması gibi tanka göre seçmeliyiz.
 • Ölçüm türü doğrudan mı yoksa dolaylı mı?
 • Ölçülecek malzeme sıvı mı yoksa katı mı, vs. gibi düşünülmelidir.
 • Sürekli bir ölçüm mü yoksa nokta ölçümü mü olduğunu da dikkate almalıyız.
 • Ölçü aletinin tanka nasıl yerleştirildiğini de düşünmeliyiz, Seviye sensörünü tankın içine veya dışına takmak mümkün mü gibi. Temaslı veya temassız

Seviye ölçüm prensipleri nelerdir?

 • Basınca göre seviye ölçümü yapılabilir
 • Seviye ölçümü transit süre ile yapılabilir ve ultrasonik seviye ölçümü ve radar bazlı seviye ölçümü olmak üzere iki tipe ayrılır.
 • Seviye ölçümü ayrıca zayıflama ve radyasyona dayalı olarak yapılır.
 • İletkenliğe göre elektrik ölçümü
 • Kapasitans bazlı ölçüm

Yani tüm bunlar, farklı seviye ölçümlerinin ilkeleridir.

Temaslı ve temassız seviye ölçümü nedir?

Temaslı bir ölçümde, ölçüm cihazının bir kısmı ölçtüğü ortamla temas halinde olacaktır, bu tür ölçümleri şamandıralar ve seviye çubukları yapar. Temassız tipte ölçüm cihazı ölçtüğü ortam ile temas halinde olmayacaktır.

Sürekli, tek nokta ve çok noktalı ölçüm nedir?

Tek nokta ölçümü

Bu tip seviye ölçümünde, ölçülen ortamın belirlenen bir seviyeye göre yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu gösterir. Yani temel olarak seviyenin yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu gösterir. Bu tip taşmayı belirtmek için kullanılır.

Çok noktalı ölçüm

Bu tipte seviye bir tankta iki veya daha fazla noktada belirtilir, bu nedenle seviye yüksek veya düşükse bu iki tek nokta çalışır. Bir kapta birkaç tek noktalı cihaz kullanırsak, neredeyse sürekli bir seviye ölçümü yapabilir.

Sürekli seviye ölçümü

Bu tip bir sistemde cihaz, tank içindeki noktaların aralığına göre ürün yüksekliğini kontrol eder. Bu tip ölçüm yöntemi doğru kontrol gerektiğinde kullanılır ve ürünün seviyesini belli bir noktada tutabilir.

Seviye ölçümlerinin uygulamaları nelerdir?

 • Yiyecek ve İçecek
 • Deniz ve sulama ekipmanları
 • madencilik
 • Su ve atık su

Sürekli seviye ve sınır seviye ölçümleri gazlar, sıvılar, katılar, tozlar, bulamaçlar vb. uygulamalar için kullanılır.

Endüstriyel Otomasyon

UBK Mühendislik Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere merkezli, konusunda uzman üreticilerin Türkiye ve bölge temsilciliğini başarı ile sürdürmektedir.

UBK Mühendislik ve Danışmanlık

UBK Mühendislik ve Danışmanlık

Projeniz için desteğe mi ihtiyacınız var ?
Hemen iletişime Geçin!

İletişime Geç!
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
İletişime Geç!
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?